Prinz Roland I. (Symanzik) und                

                Prinzessin Katharina I. (Jägering)